Welkom bij Landschapszorg ABL

 
Landschapszorg ABL is een vzw die zich inzet voor het ecologisch beheer van landschappen en domeinen, hoofdzakelijk door begrazing met schapenkuddes en door het organiseren van evenementen en projecten met schapen. De vzw wil landschapsbeheer koppelen aan recreatieve activiteiten, landelijk toerisme en regionale identiteit om te komen tot een verhoogde attractiviteit van domeinen en van het agrarisch landschap in het algemeen.
Ecobeheer

Landschapszorg ABL gaat beheersovereenkomsten aan voor de ecologische beheer van domeinen, met privé partners, gemeentelijke, provinciale, militaire of Vlaamse overheden zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg en met grond-beherende vzw's zoals Natuurpunt. De begrazingswerken worden georganiseerd volgens afspraken en bestek van de domeinbeheerder.

Toerisme en erfgoed

Op deze manier wil de vzw de regio's en gebieden toeristisch aantrekkelijker maken en bijdragen tot de identiteit ervan via schapenkuddes in het landschap, evenementen met schapen (wandelen met de herder, lammerdagen), dag van het schaap, ... en via erfgoedactiviteiten rond monumenten, verhalen, tradities ...

Educatie en vorming

Landschapszorg ABL zet zich ook in voor het uitbouwen van educatieve activiteiten met schapen, Border Collies en schapendrijven, gericht op scholen, groepen en verenigingen en het organiseren van vormingsactiviteiten i.v.m. natuurbeheer, werken met schapen, landbouwtechnische en ecologische aspecten van begrazing met schapen ...


Om niet te missen!

2021:
begrazing
Genk - As - ANB

april 2021:
Start begrazing
Park Hoge Kempen

april 2021:
Start begrazing Kanaaldijken

Contact Info
an image
vzw Landschapszorg ABL
Beyenstraat 81, 3500 Hasselt
E-mail: Contact