De achtergrond:

Steeds meer landelijke gebieden komen onder het beheer van lokale overheden, natuurbeheerverenigingen en andere niet-landbouw-organisaties.
Meer en meer van deze eigenaren of beheerders zoeken een ecologisch en duurzaam alternatief voor het beheer van deze domeinen.
Inzake toerisme en recreatie ziet men een herwaardering van het agrarisch landschap, van plattelandstoerisme en een herwaardering van erfgoed en levend erfgoed.
Er is meer aandacht voor groen en voor duurzaamheid.

In het licht hiervan is er een duidelijke behoefte
  • aan structuren en know how om ecologisch landschapsbeheer op een professionele manier aan te pakken
  • aan een eenduidige visie en aanpak in de verschillende gemeenten om een gezamenlijke lijn te trekken die sterk genoeg is om een regionale beeldvorming te realiseren
  • aan laagdrempelige instapmogelijkheden voor ecologische beheersprojecten
  • aan initiatieven om agrarische gebieden attractiever te maken
  • aan initiatieven om levend erfgoed een rol te laten spelen in een regionale identiteit
  • aan vernieuwing en diversificatie van de plattelandsbeleving
Landschapszorg ABL
Tegen deze achtergrond opereert Landschapszorg ABL. De vzw zorgt voor een reeks initiatieven die inspelen op de evoluties en behoeftes zoals hierboven aangegeven. Deze site bericht over de vele activiteiten.

Contact Info
an image
vzw Landschapszorg ABL
Beyenstraat 81, 3500 Hasselt
E-mail: Contact