Begrazingen door Landschapszorg ABL

Landschapszorg ABL voert een reeks begrazingen uit voor verschillende opdrachtgevers. Vanuit hun winterstalling vertrekken de kuddes van Landschapszorg naar de verschillende begrazingsvelden. Dit gaat vaak gepaard met een feestelijke ontvangst en wandeling met herder en kudde voor het publiek.

Averbode Bos & Heide is een uniek landschap op het grondgebied van de gemeenten Averbode, Veerle-Laakdal en Tessenderlo. Landschapszorg is er aan het werk in opdracht van Natuurpunt. Sinds april 2011 laat ze er 200 Kempense heideschapen grazen.
De begrazing gebeurt gedeeltelijk als stootbegrazing achter tijdelijk raster en gedeeltelijk geherderd op het hele domein. Na de ontbossing van een gedeelte van het gebied bestaat een eerste behoefte erin om de populatie jonge varens, pijpenstrootje en andere grasgewassen terug te dringen ten voordele van de opkomende heide.

Noord Oost Limburg

De opdracht in NO Limburg beslaat gebieden in het Nationaal Park Hoge Kempen (As en Maasmechelen) en ander gebieden verspreid over NO Limburg. Er wordt geherderd van half april tot eind januari met een kudde van 300 ooien en van half april tot eind oktober met een tweede kudde.
Landschapszorg werkt hier in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. Op weekdagen worden de schapen 's ochtends mee op pad genomen door de herder en 's avonds ondergebracht in een van de nachtpennen die verspreid liggen over het gebied.

Kanaaldijken Albertkanaal

Landschapszorg onderhoudt ook de kanaaldijken van het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Kanne, dit in opdracht van Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg. Er wordt geherderd met een kudde van 300 ooien, in de piek-groeiperiodes wordt er een tweede kudde ingezet.

.


.

.

.

.

.